Bel voor een afspraak:

020 - 416 03 33

Participatiewet

De Participatiewet

De Participatiewet komt er aan. Wat betekent dat voor u als werkgever? En op welke ondersteuning van In 2 Work kunt u rekenen?

Met behulp van de korte filmpjes op onze website, www.i2w.nl laten wij U zien welke kansen en voordelen het heeft om met clienten van In 2 Work in uw bedrijf te kunnen werken. Uiteraard komen wij graag langs voor een direct op maat gemaakt advies. Zo maken wij voor U een loonkostenberekening en geven wij kosteloos uitleg over de sociale wet en regelgeving die verandert met het in werking treden van de Participatiewet per 1 januari 2015.

 

Wat houdt de Participatiewet in voor U als werkgever.

Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangt. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015.

 

Sociaal akkoord en baanafspraken.

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. De overheid vraagt het bedrijfsleven dus invulling te geven aan deze afspraak. Daar helpt In 2 Work U heel graag bij.

 

Ontzorgen en financiële compensatie voor verminderde productiviteit.

In 2 Work maakt het voor werkgevers al jaren aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren zowel individuele detachering als groepsdetachering. Dat doen wij al jaren voor het bedrijfsleven en met succes.

Wij kijken verder dan alleen maar uitplaatsen van mensen. Ontzorgen, aandacht maar vooral een gedegen professionele aanpak is wat wij U als werkgever willen bieden.

Onze cijfers in matching en duurzaamheid van werkrelatie werkgever en werknemer zijn hoog.

Met een goed klantprofiel op basis van fysieke, technische, tactische en mentale aspecten geven wij U alle inzage in uw potentiële medewerker.

 

Bedrijfsscan en baananalyse.

Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding organiseren om u maximaal te ontzorgen. Verder bieden we een kosteloze brutoloon indicatie en geven wij U inzicht in welke werkzaamheden door onze clienten tijdens werk goed uitgevoerd kunnen worden. waarmee we u helpen om efficiënt maar ook productief een stap vooruit kunt maken op meerdere fronten. U biedt immers een kans aan een medewerker met een verminderde kans. Die kans geeft deze persoon een gevoel van eigen waarde. Dat U tevens het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen dient en zelf invulling geeft aan de Participatiewet en dat doet door werkzaamheden zo efficiënt mogelijk onder personeel te verdelen vloeit hier mede uit voort. ‘Een kostenbesparing op korte termijn maar bovenal een verrijking voor mijn totale organisatie’, dat is wat werkgevers ons teruggeven in gesprekken. Wij maken die jobanalyse dus graag voor U.

Ook zorgen wij ervoor dat U financieel gecompenseerd wordt voor de eventuele verminderde productiviteit van onze client tijdens het werk. Zo betaalt U wat de productiviteit van deze medewerker is.

Het nog aanwezige te kort aan productiviteit wordt gecompenseerd door de overheid in de voor van loonkostensubsidie. Samen met U wordt de werkelijke loonwaarde bepaald. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie. Wij bouwen samen met U en onze client door tot het plafond van productiviteit van client in werk behaald is.

 

Voor welk soort medewerkers is de Participatiewet bedoeld?

De banen afspraak is bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun mate van beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

 

Wij zitten naast U als werkgever?

U als werkgever staat centraal samen met onze client. Zonder U als werkgever komen we niet vooruit in dit maatschappelijk vraagstuk die de Participatiewet heet.

In de arbeidsmarktregio Noord Holland, Groot Amsterdam en Utrecht helpen wij u als werkgever bij het invullen van de vraag vanuit de Participatiewet.

Door met U in gesprek te gaan en te luisteren naar wat uw behoefte en mogelijkheden zijn kunnen wij u helpen uw inzicht over de bij U in het bedrijf aanwezige mogelijkheden. Deze kunnen we door uw bedrijfssituatie samen te bespreken wellicht door invulling van de Participatiewet verbreden. Zo snijdt het mes in deze aan meerdere kanten. Voor alle partijen een stap vooruit. Elke partij wint in dit verhaal. Dit gesprek voeren wij heel graag met U en is kosteloos en uiteraard vrijblijvend. U beslist als werkgever natuurlijk.

 

Dienstverband.

Wanneer we tot een samenwerking komen en we de juiste match met U gemaakt hebben, kunt U In 2 Work kiezen uit 3 opties:

 • Arbeidscontract: U biedt de client/ werknemer een arbeidsovereenkomst aan. De werknemer komt dan bij U in loondienst.
 • Detachering: U leent iemand in uit onze doelgroep. In 2 Work biedt werknemer een arbeidsovereenkomst aan en U wordt formeel de inlener van deze medewerker. Dit wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.
 • Groepsdetachering: U leent een groep in vanuit onze doelgroep. In 2 Work biedt de werknemers een arbeidsovereenkomst aan U wordt formeel de inlener van deze medewerker. Dit wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

 

Wat bieden wij U als werkgever in kader van de Partcipatiewet nog meer:

 • Een vaste account manager arbeidsmarkt zaken.
 • Binnen door de wetgever vastgestelde kaders een loonwaarde bepaling.
 • De mogelijkheid van een proefplaatsing.
 • No Risk Polis op basis van nieuwe wetgeving in 2015
 • Jobcoaching
 • Wanneer noodzakelijk een aanpassing op de werkplek.
 • Ontzorgen in alle subsidieregelingen en aanvragen omtrent subsidies of premiekortingen.
 • Uiteraard werven en selecteren wij voor U kosteloos.
 • Wij trainen de client/ kandidaat werknemer. Tevens geven wij U een gericht klantprofiel op basis van fysieke, technische, tactische en mentale vaardigheden.

 

 

Marco Wins

Directeur In 2 Work.